רשות החדשנות פותחת ערוץ מענקים מהיר לחברות פרוייקטים טכנולוגיים
רשות החדשנות יצאה לראשונה עם ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים.

הערוץ מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלי איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה של לא יותר מ- 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (runway קצר).

פרט לבדיקות הפיננסיות, הקריטריונים להערכת התוכניות דומים למסלולי רשות החדשנות – חברות מתחילות וקרן המו"פ - חדשנות טכנולוגית, אתגרי פיתוח,  פוטנציאל עסקי, תרומה לכלכלה וכיו"ב.

עם זאת, יש לציין כי המסלול לא מתאים לחברות שהגישו תוכניות מו"פ לשנת 2020 למסלולים של קרן המו"פ וחברות מתחילות או לחברות שאין ברשותן מאזני בוחן ו/או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים טרם הגשת הבקשה.

המסלול פתוח להגשה עד תאריך 15/09/2020
למידע המלא על התוכנית מאתר רשות החדשנות לחצו כאן.

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.