תמונת המצב בישראל - סיכום מקוצר של צעדי הסיוע
במטרה לסייע לאזרחי ישראל שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה, גיבשו משרדי הממשלה תוכנית סיוע כלכלית למשך החודשיים הקרובים. בין היתר, התוכנית מרחיבה את רשת הביטחון הכלכלית לשכירים ולעצמאיים ואמורה לספק תמיכה לעסקים במטרה לאפשר להם לצלוח את המשבר. המסמך בא לסכם את עיקרי התוכנית. יחד עם זאת יש לשים לב כי ישנה אי בהירות לגבי מרכיבים שונים בתוכנית וכי חלקם טרם עבר בהוראות מסודרות. לאור אלו נדרש לעשות שימוש במידע הנכלל במסגרת המסמך בזהירות הנדרשת

להמשך קריאה לחצו כאן >>

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.