corona next steps
KPMG סומך חייקין מזמינה אתכם להשתתף בסדרת מפגשי אונליין הכוללים עדכונים בשלל תחומים הנוגעים למשבר הקורונה. במהלך השידורים נבצע סקירה ונציע רעיונות הרלוונטיים לניהול המשבר. המפגשים יאפשרו לכם להתייעץ אונליין עם צוות המומחים שלנו המעודכנים בהנחיות הרגולטוריות בשלל סוגיות שעל הפרק - ביקורת, חשבונאות, מיסוי, טכנולוגיה, פתרונות ותמיכה בעת המשבר ועוד. 

הירשמו להרצאות שמעניינות אתכם והצטרפו באמצעות אפליקציית Skype ללא צורך בהיכרות מוקדמת על ידי לחיצה על הלינק המצורף לכל הרצאה - פשוט וקל!

לעדכונים שוטפים היכנסו לבלוג KPMG LIVE

לכל התייעצות מקצועית וכן שאלות בנוגע למפגש פנו למוקד הסיוע שלנו בטלפון
03-684-8722 או באימייל: Israel@kpmg.com

המפגשים הקרובים
המידע הנכלל במפגש הוובינרי נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת. המידע הינו בעל אופי כללי, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות ואין באפשרותנו להבטיח את עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. אין לפעול לפי המידע המוצג ללא ייעוץ מקצועי מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי. כל שימוש במידע או בחלקים ממנו יהיה באחריותו הבלעדית של עושה השימוש וסומך חייקין לא תישא באחריות כלפי יחיד או ישות כלשהי בגין כל פעולה, נזקים, תביעות, התחייבויות, עלויות, הוצאות או הפסד כתוצאה מהשימוש במידע הנ"ל.