הקלות וסיוע למוסדות ללא כוונת רווח בעקבות התפשטות הקורונה
במסגרת ההתמודדות הלאומית עם התפשטות נגיף הקורונה, מפרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר הנחיות וצעדים שונים לטווח הזמן המיידי במטרה להקל ולסייע לארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית בעת הזו.

ההקלות העיקריות הינן:
  • מסלול מיוחד לעמותות חברתיות המעניקות שירותים לממשלה בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה, בתנאים מועדפים, ללא העמדת ערבות אישית  או ערבות צד ג'
  • אישור מקדמות על חשבון כספי תמיכה
  • הקפאת ביקורות במוסדות ציבור
  • אישור חריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגרעון המרבי

בנוסף לאמור לעיל,  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה הודיעה על פתיחת מסלול הלוואות מהיר לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מהשלכות משבר הקורונה. מסלול זה פתוח גם עבור עמותות. למידע נוסף לחצו כאן.

בנוסף, אתר הגיידסטאר עומד להשיק את זירת השירותים החברתיים להתמודדות עם משבר הקורונה.
לפרטים על הרישום לזירה ולממשק העדכון: https://www.guidestar.org.il/page/login


למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.