כיסוי ביטוחי ל- COVID-19? איך תראה תעשיית הביטוח בחודשים הקרובים
שנת 2020 מסתמנת כשנה קשה ביותר עבור חברות הביטוח, אשר מוצפות בתביעות בימים אלו, וימשיכו עוד תקופה ארוכה, שכן עסקים ויחידים מנסים לקבל החזרים על ביטולי אירועים, רכישות ועוד'.

בתחום הביטוח הכללי, שני התחומים שייפגעו במיוחד הינם (1) הסחר בביטוח אשראי – אשר מכסה עסקים כנגד חובות שלא יכולים לשלם ע"י לקוחותיהם או ספקיהם וסביר שלצד חברות גדולות אשר נפגעו באופן חריף, אלו יהיו דווקא החברות הקטנות והבינוניות אשר ייפגעו במיוחד מהשיבוש בשרשרת האספקה והירידות החדות ברמות העבודה, וכן (2) תביעות פיצויים של עובדים, אשר יטענו כי אינם מוגנים כראוי ע"י מעסיקיהם מפני חשיפה לנגיף.

תחומי ביטוח הבריאות והחיים מורכבים יותר:
שוני רב במדיניות ביטוח הבריאות במדינות השונות גורר השלכות מגוונות, אולם באופן כללי ניתן לצפות להשפעה חיובית בטווח הארוך: פיתוח שירותי רפואה מקוונת אשר תסייע לאוכלוסיות רחוקות וחלשות ; ביטוח החיים מושפע רבות מהתנודתיות בשוק ההון, ותנועת המניות, הירידה בשיעורי הריבית ומרווחי האשראי יוצרים סיכונים אדירים למבטחי החיים.

מידע נוסף על ההשפעה של המשבר על המבטחים ומבטחי המשנה, וכן על מגמות ארוכות טווח כתוצאה ממנו במאמר המלא

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.