הוצאת עובדים לחל"ת? כל הדרכים בהן נוכל לסייע לך
על רקע התפרצות מגפת הקורונה העולמית והשפעתה על הכלכלה ולצד ההנחיות השונות של הממשלה, מעסיקים רבים נאלצים להוציא בימים אלה חלק גדול ממצבת העובדים לחופשה ללא תשלום וחלקם אף נאלצים לבצע צמצום בכוח האדם בארגון. סיום יחסי עבודה והוצאה של העובדים לחל"ת מלווה בשורה של צעדים אותם המעסיק נדרש לבצע.

אנו ב- KPMG סומך חייקין נשמח לסייע לכם בנושא ע"י בדיקה מקדמית של העובדים שיצאו לחל"ת ואלו שהסתיימה התקשרותכם עמם (בהתאם לצרכי הלקוח).
הבדיקה תכלול את הבאים:

הוצאת עובדים לחל"ת
1. בחינה של תקינות תהליך ההוצאה לחל"ת מול העובד
2. בחינה של תקינות טפסים אותם יש למלא:
- טופס 1514 – אישור מעסיק
- טופס 1500 - דמי אבטלה
- דוחות ומסמכים נוספים בהתאם לאופן העסקה של העובדים
3. בחינה של נכונות הגדרת פריסה של סמלי השכר המשולמים לביטוח לאומי
4. בחינת תקינות התשלומים שבאחריות המעסיק לשלם בתקופת החל"ת
5. הפרשות פנסיוניות - קיימים מעסיקים שהחליטו להמשיך ולהפריש הפרשות פנסיוניות לעובדיהם, בחינה שההפרשות מבוצעות באופן תקין.

סיום יחסי עבודה:
1. בחינה של תקינות ההליך של סיום יחסי עובד מעביד
2. בחינה של תשלומי גמר חשבון שאליהם העובד זכאי כגון:
-  פדיון חופשה
- הודעה מוקדמת
- פדיון הבראה
- פיצויי פיטורים
- וזכויות נוספות במידה וקיימות בחוזה העסקה
3.  בחינה של תקינות טופס 161

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.