פתיחת מסלול סיוע ייעודי להקלות במתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם נגיף הקורונה
משרד האוצר הודיע על הקמת מסלול מיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים במטרה לסייע בהתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על המשק. 
במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות בנקאיות להון חוזר כדי להתמודד עם קשיי תזרים כתוצאה מהשפעת הנגיף. 

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.