קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם וירוס הקורונה
רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל מזמינות מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף COVID-19 - להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. ניתן להגיש תכניות מו"פ הכוללות פיתוח מוצרים, חומרי גלם, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הדגמה יישומית, פיתוח אב-טיפוס בשלבי מו"פ סופיים או פיתוח תהליך גמלון במעבר מייצור ניסיוני לייצור סדרתי. 
התוכניות המוגשות יאיצו פתרונות למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה- COVID-19, על התוכניות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך בהתמודדות עם הנגיף

וובינר להסבר אודות הקול הקורא והדרכה על אופן הגשת בקשה יתקיים היום, יום ה' 19.3.20, באחת מהשעות הבאות: 14:30-13:30 או 15:45-14:45

תאריכי ההגשה לקול קורא זה:

קול קורא 1: 30/03/2020 שעה 14:00

קול קורא 2: 20/04/2020 שעה 14:00

קול קורא 3: 04/05/2020 שעה 14:00

קול קורא 4: 18/05/2020 שעה 14:00


מחלקת מענקים ותמריצים ב- KPMG סומך חייקין תשמח לסייע בהגשת הבקשה

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.