קול קורא לפרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי מסחרית) שיוכלו לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה
רשות החדשנות בשיתוף משרד הבריאות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, קוראת לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) להגשת תכניות מו”פ של מערכות, מוצרים או פתרונות טכנולוגיים, לרבות פרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי מסחרית -התקנת מוצר והטמעתו. לרבות, הטמעת המוצר בהיקף נרחב בארגוני הבריאות), להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף COVID-19 (וירוס הקורונה). הקול הקורא מתייחס לפרויקטים בשלבי פיתוח, הרצה (פיילוט) והדגמה (כולל התקנה חצי מסחרית), שעוסקים במחקר ופיתוח של רעיונות טכנולוגיים העשויים לסייע בהתמודדות עם האתגרים השונים של מגפת נגיף Covid-19 (וירוס הקורונה)

וובינר להסבר אודות הקול הקורא והדרכה על אופן הגשת בקשה יתקיים היום, יום ה' 19.3.20, באחת מהשעות הבאות: 12:00-11:00 או 13:15-12:15

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 26 במרץ 2020, בשעה 14:00.

מחלקת מענקים ותמריצים ב- KPMG סומך חייקין תשמח לסייע בהגשת הבקשה

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.