איך הבנקים המרכזיים ברחבי העולם מגיבים לקורונה? תמונת מצב רגולטורית  >>
עם פרוץ וירוס הקורונה והתמודדות עם האתגרים המורכבים שהוא מציב, חשיבה משותפת ולימוד דרכי ההתמודדות של גורמים שונים, עשויים להיות כלי חשוב לניהול המשבר.

ניתוח תמונת המצב הרגולטורית העולמית, לצד דרכי הפעולה של הבנקים המרכזיים בעולם, מעלים תובנות חשובות: 

1. הרגולטורים ברחבי העולם מרכזים מאמצים בשמירה על תפקוד המערכת הבנקאית בימי המשבר, בין היתר בשימוש ברמות ההון והנזילות שצברה המערכת מאז המשבר הפיננסי האחרון ומתן הקלות שנועדו לפנות את משאבי המערכת לתמיכה בעסקים ומשקי בית אשר נקלעו למשבר. בפרט, ניכר כי ישנה הבנה של רגולטורים, שמטרת דרישות ההון והנזילות היא להכין את הבנקים לעתות משבר ובימים אלה יש לנצל כריות הון ונזילות. 

2. לצד ההנחיות הרגולטוריות, חודדו הנחיות בנוגע לסיווג חובות, וזאת על רקע פריסת חובות שמציעים הבנקים ללקוחותיהם בתקופה זו. 

- בארה"ב, ה-FDIC הנחה את צוותי הביקורת שלו להפגין גמישות מירבית בכל הנוגע לסיווג חובות שאורגנו מחדש (TDR), והודגש שבמקרים רבים, הארגון מחדש נעשה על חובות מבצעים וכי יש לבחון את מכלול הנסיבות והאירועים. 

- רשות הבנקים האירופית (EBA) נוקטת בקו דומה וקוראת לגילוי גמישות ביישום ההנחיות הנוגעות לחובות שאינם מבעים (NPL) ולקיום דיאלוג בין המפקחים לבנקים בכל הנוגע לסיווג תוך בחינה פרטנית של חשיפות וניתוח כל מקרה לגופו. 

3. הרגולטורים גם שמים דגש לניהול הסיכונים המתפתחים בצל ההתמודדות עם השלכות ההתפרצות של וירוס הקורונה. 

4. בנקים מרכזיים נוקטים בצעדים אגרסיביים, על מנת לספק נזילות לשווקים ולעודד את הפעילות הכלכלית, לרבות:
- הורדה דרמטית של שיעורי ריבית (לדוגמה כפי שבוצעה על ידי FED וב-BOE)
- מתן הקלות נזילות לבנקים
- הסכמים לשיתוף פעולה בינלאומי

לקריאת הפרסום המלא של מחלקת רגולציה של KPMG  לחצו כאן.

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.