מקבלים תמיכה מהמדען? כל העדכונים האחרונים בנושא המענקים >>

ביום חמישי (12.3) פרסמה רשות החדשנות הודעה חשוב לחברות ולגופים המקבלים ממנה מענקי תמיכה. זו לשון ההודעה: "בעקבות משבר הקורונה, תכיר רשות החדשנות בהוצאות שכר של עובדים המבצעים עבודה מהבית במקרים הבאים:

-       עובדים הנדרשים עפ"י החוק, תקנות או הוראות משרד הבריאות לשהות בבידוד בייתי.
-       במידה והתקבלה ע"י הנהלת החברה, החלטה המאפשרת לעובדי החברה לבצע את עבודתם מהבית בתקופה זו.

שעות עבודה על הפרויקט נתמך הרשות יוכרו כשעות עבודה רגילות.
על העובד/ת לדווח נוכחות באופן שוטף מדי יום באמצעות אמצעי דיווח מרחוק מאושר ע"י רשות החדשנות, אם קיימת אפשרות כזאת, קרי או אפליקציה לדיווח או באמצעות פורטל החברה (דיווח אינטרנטי במערכת דיווח השעות של החברה המאושרת ע"י רשות החדשות).

במידה ולא קיימת אפשרות דיווח מרחוק (גם לחברות בעלות מערכת ממוחשבת המאושרת ע"י הרשות) – על העובד/ת לדווח על שעות העבודה בתקופה זו באמצעות קובץ הקצאת שעות למשימות על רשות החדשנות. 

קיום החלטת הנהלה בנוגע לעבודה מהבית תבדק בעת הביקורת הסופית שתיערך ע"י רשות החדשנות. 

יובהר כי מדובר בהקלה זמנית לנוכח משבר הקורונה בלבד ולתקופה מוגבלת. הקלות אלו מתייחסות אך ורק לגבי האמור לעיל. אין שינוי בכל שאר התנאים הקבועים בנהלי הרשות, ובכלל זה אישור הדיווחים ע"י העובד וע"י מנהל הפרויקט."


למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.