כל מה שצריך לדעת על הלוואות בחסות המדינה >>
על רקע המצב המאתגר עימו מתמודד המשק בצל התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. 

כדי לעשות סדר בבלגן, אספנו בשבילך את כל מה שצריך לדעת על הקרן:

מהם תנאי הסף לקבל ההלוואה?

  • עסק הרשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. 
  • עסק בעל מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח בשנה. 
  • חשבון העסק או החשבון האישי של בעלי המניות אינו מוגבל או מעוקל. 
  • העסק אינו מצוי בהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים ולא קיים חוב פגום ולא מתנהל כנגדו הליכי הוצאה לפועל.

אילו עסקים יכולים להגיש את הבקשה? 

ההלוואות בקרן מיועדות לכל תחומי הפעילות: תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות ותיירות.

בכמה כסף מדובר?

סכום ההלוואה המקסימלי שניתן לבקש הוא 8% מהמחזור השנתי האחרון או עד 500,000 ₪, הגבוה ביניהם.

מהם תנאי ההלוואה? 

העמדת בטוחות (פיקדון) בשיעור של 10% מגובה ההלוואה המאושרת. 
ההלוואה הינה לתקופה של עד 5 שנים עם אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה לתקופה של עד 6 חודשים. עסקים שיעמדו בקריטריונים של המסלול יהיו פטורים מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולמת לאגף החשב הכללי. זמני טיפול מהירים – עד 9 ימי עבודה בבנק הנבחר.

מהו תהליך הגשת הבקשה לקרן? 

ההגשה כוללת טפסים (כולל תכנית עסקית) ומסמכים בהתאם לדרישות הקרן להלוואות בערבות המדינה ובנוסף: הצהרה חתומה בפני עו"ד המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף. יחד עם תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה. 

ההלוואות יופנו לאחד מארבעת הבנקים הפועלים בקרן לפי בחירת העסק: בנק מרכנתיל, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי טפחות ובנק לאומי.

לאחר קבלת ההלוואה העסק יתחייב לפעול בהתאם לתוכנית העסקית, בעלי העסק מתחייבים שלא למשוך הון מהחברה במהלך תקופת ההלוואה וכן העסק מתחייב לאפשר ביקור תקופתי בעסק ולהעביר נתונים כספיים אודות העסק במידה ויתבקש לכך. 

עם העמדת ההלוואה העסק מחויב בתשלום עמלה בגובה של 1-2 אחוז מהיקף ההלוואה בהתאם לגודל העסק. הריבית הינה בהתאם להחלטת הבנק ובתיאום מולו. 

בימים האחרונים הקמנו צוות מיוחד המסייע לחברות להגשת בקשה לקרן ההלוואות הממשלתית. בנושא זה צרו קשר איתנו דרך האימייל שלנו: Israel@kpmg.com

למידע נוסף על ההשפעות העסקיות, הפיננסיות והעתידיות של משבר הקורונה, התקשרו למוקד הטלפוני ולמייל שלנו לשאלות והבהרות >>
03-684-8722

     
מידע משפטי פרטיותאתר KPMG סומך חייקין
© 2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל - KPMG International Cooperative (“KPMG International”), ישות שווייצרית. פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International. KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.