ההרשמה הסתיימה

יום שלישי || 10.12.19 || 08:30-14:00
אקספו ת"א, ביתן 2  
larbel@kpmg.com :לפרטים נוספים ניתן לפנות ללירון ארבל
כנס לקוחות ירושלים יתקיים ב 2.1.20

מידע משפטי פרטיות 
*המידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות. אף על פי שאנו משתדלים לספק מידע מדויק וזמין, אין באפשרותנו להבטיח את עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. אין לפעול לפי המידע המוצג ללא ייעוץ מקצועי מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי.
©2020 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International") KPMG International Cooperative") -ישות שוויצרית. כל הזכויות שמורות.
פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל - KPMG International.
KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול- KPMG International- אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת